Man är uppväxt med att sport är bra för kroppen, vi uppmuntrar våra barn att finna någon form av sport just därför att det är bra både fysiskt och psykist att delta i olika sport/fritidsarrangemang. vi lär oss att umgås och fungera i grupper, vi lär oss att ta ansvar för oss själva och våra kamrater, genom att ha ett brinnande intresse för att utöva sina aktiviteter så förhindras många ungdomar att hamna snett i livet med kriminalitet och diverse drogproblem som följd , All sport är bra, kamratskapen och målen inom idrotten påverkar individen att sköta om sin kropp/hälsa och fungera i grupp. Men var gick det snett?Vad har våld med sport att göra? Vi talar om för våra barn att det är viktigt med samspel och att kunna "ta plats" i laget med det ansvaret som följer. Varför skall det "hinkas" in öl/sprit när man går på match, 1x öl i gott kamratskap är väl ok men där kan det väl räcka eller?Måste man vara skitfull och dryg för att kolla hockey/fotboll eller annan sport. Är det så man visar hur det skall vara för våra barn? Nej detta är något som vi alla definitivt måste hjälpas åt med att stoppa, NU RÄCKER DET !!!!